FORGOT YOUR DETAILS?

Dlaczego warto wybrać nasze zioła?

/ / Historia ziół, Wszystkie, Zdrowy styl zycia, Zioła

Dlaczego warto wybrać nasze zioła?

Nasze produkty tworzone są z najwyższej jakości ziół, których aktywne substancje pomagają przy codziennych i niecodziennych dolegliwościach. Poszczególne składniki naszych mieszanek i produktów pochodzą z najczystszych rejonów Polski takich jak Podlasie, Mazury, Polesie Lubelskie, Bieszczady czy Podhale i są zbierane wtedy kiedy zawierają najwięcej substancji czynnych. Wspomniane regiony słyną z przepięknej i naturalnie zachowywanej przyrody.

Podlasie jest jednym z najmniej zaludnionych i uprzemysłowionych regionów w Polsce, dzięki temu jest niezwykle czystą i naturalną krainą. Obecnie obszar nazywany Podlasiem to również fragmenty północno-wschodniego Mazowsza (z bardzo charakterystycznym regionem Kurpi), Suwalszczyzna i część Mazur. Charakteryzuje się bogactwem zachowanej przyrody w postaci dużych kompleksów leśnych, sieci rzek i jezior. W obrębie województwa podlaskiego znajdują się cztery parki narodowe (Białowieski, Biebrzański, Wigierski i Narwiański) oraz trzy krajobrazowe (Łomżyński Dolnej Narwi, Puszczy Knyszyńskiej i Suwalski).

podlasie 2Podlasie

Mazury to kraina, która wyróżnia się urozmaiconym krajobrazem, cechuje ją bogata przyroda, której nie zdołała jeszcze zakłócić ludzka ingerencja. Malownicze jeziora, rzeki i rzeczki oraz rozległe łąki które wiosną i latem obsypują się kaskadami kwitnących roślin, położone są wśród dzikich i niedostępnych lasów. Niezapomniane krajobrazy gwarantują liczne morenowe wzgórza , które porastają zagajniki często skrywające się w licznych wąwozach i jarach. W celu zachowania unikalnych krajobrazów przyrodniczych, flory i fauny utworzono Mazurski Park krajobrazowy, który jest jednym z największych parków narodowych w Polsce.

mazury 2Mazury

Bieszczady to najmniej zaludnione i najmniej zagospodarowane polskie góry. Słyną z malowniczych krajobrazów oraz występowaniem rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Na trzech piętrach flory znajdziemy m.in. jodły, olchy oraz buki, w tym te karłowate, a także różnorodne trawy. Wśród fauny spotkamy naprawdę rzadkie okazy – mieszka tu ok. 70% polskich niedźwiedzi. Poza nimi, na tym terenie żyją wilki, żbiki, żubry, rysie. Nie brakuje też wyjątkowych ptaków, w tym puchaczy czy orłów przednich. Na terenie Podkarpacia znajdują się dwa parki narodowe: Bieszczadzki i Magurski kilkanaście parków krajobrazowych oraz Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie powstały pod patronatem UNESCO.

bieszczady 2Bieszczady

Polesie Lubelskie i Roztocze, z jednymi z najbardziej rozległych w kraju bagnami i torfowiskami, stanowi naturalną południowo-zachodnią granicę występowania lasotundry. Dzięki bogactwu zbiorników wodnych jest też ostoją wielu gatunków ptaków oraz największej europejskiej populacji żółwia błotnego. Roztocze słynie ze wspaniałych lasów, a u stóp roztoczańskich wzgórz rozciągają się ogromne kompleksy Puszczy Solskiej i Lasów Janowskich. Pośród mokradeł rosną wierzby lapońskie, brzozy niskie, turzyce torfowe, rachityczne wierzby borówkowe, tworząc miniaturę europejskiej tundry. Około ¼ powierzchni regionu lubelskiego zostało objęte ochroną w ramach 2 parków narodowych tj. Poleskiego i Roztoczańskiego , kilkunastu parków krajobrazowych, kilkunastu obszarów chronionego krajobrazu oraz kilkudziesięciu rezerwatów przyrody.

polesie lubelskie 2Polesie lubelskie

Podhale ze względu na swoje położenie jest jednym z chłodniejszych obszarów Polski. Charakterystyczny, górski klimat pozwala jednak na rozwój rzadkich gatunków flory i występowanie dzikich zwierząt. Wiele miejsc pozostaje tu nietkniętych przez człowieka. W krajobrazie Podhala dominują malownicze górzyste łąki wykorzystywane często do tradycyjnego wypasu owiec, przecinane krystalicznymi potokami i niezwykle czystymi rzekami tworzą niezapomniany pejzaż. Na podhalańskich łąkach występuje wiele nie występujących nigdzie indziej roślin leczniczych takich jak arcydzięgiel nazywany również litworem. Na terytorium Podhala utworzono aż cztery Parki Narodowe: Gorczański, Pieniński, Tatrzański i Babiogóski, kilkadziesiąt parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody.

podhale 2Podhale

Miejsca w jakich dorastają rośliny stosowane w produktach, które Państwu oferujemy to tereny oddalone od zakładów przemysłowych, ruchliwych dróg i dużych miast, w regionach kraju, na których nie stwierdza się żadnych zanieczyszczeń. Pozyskujemy je od sprawdzonych producentów mających stabilną pozycję na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych. Obok surowców zebranych ze stanu naturalnego wykorzystujemy również plony pozyskane z upraw w gospodarstwach ekologicznych, dotyczy to zwłaszcza gatunków roślin, które są zagrożone.

Zioła zbierane są w optymalnych dla poszczególnych gatunków okresach, ze zwracaniem szczególnej uwagi na części roślin, które są pozyskiwane. Nasi dostawcy kontrolują jakość surowców od momentu wzrostu, aż po uzyskanie gotowego produktu i spełniają wszelkie surowe wymagania jakościowe.

 

TOP