herballeaf.pl

Blog tematyczny o zdrowiu i ziołach

LifestyleZdrowie

Jak wyrobić kartę EKUZ? Dowiedz się więcej

Jak wyrobić kartę EKUZ? Dowiedz się więcej

Podróże zagraniczne to okazja do poznawania ciekawych miejsc i kultur. Warto zadbać o to, żeby wszystkie przyjemności wynikające z podróży zagranicznych nie były zakłócane. Duży problem może pojawić się w momencie skorzystania z usług służby zdrowia w obcym państwie. Może wiązać się to z koniecznością zapłacenia rachunku za takie usługi. Rozwiązaniem jest wyrobienie karty EKUZ przed wyjazdem zagranicznym. Co to jest EKUZ? Co daje karta EKUZ? Gdzie można jej używać? Wszystkie wątpliwości postaramy się rozwiać w poniższym tekście.

Co to jest karta EKUZ?

Pod skrótem EKUZ kryje się Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest to ubezpieczenie zdrowotne, z którego można skorzystać podczas krótkich wyjazdów do innych krajów Unii Europejskiej, EFTA oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii. Z członkostwem w Unii Europejskiej wiążą się określone przywileje dla obywateli. Każdy obywatel państwa członkowskiego UE może korzystać z bezpłatnego leczenia, którego nie można odłożyć do powrotu. Korzystanie z usług zdrowotnych odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku mieszkańców danego kraju, w którym przebywamy. Karta EKUZ jest dowodem posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w jednym z krajów Unii Europejskiej i uprawnia do otrzymania odpowiedniej opieki zdrowotnej w innych krajach. Warto jednak wiedzieć, że część usług medycznych może być płatna.

Jak można otrzymać kartę?

Jak wyrobić kartę EKUZ? Karta jest dostępna dla wszystkich osób, które posiadają ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia. W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o wydanie karty. Wniosek można złożyć osobiście w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Inną opcją jest złożenie wniosku za pomocą Internetowego Konta Pacjenta lub przez ePUAP. NFZ umożliwia również wysłanie wniosku o wydanie karty EKUZ za pośrednictwem tradycyjnej poczty. Druk wniosku można pobrać ze strony gov.pl. Do wniosku należy dołączyć dokument poświadczający opłacanie składek zdrowotnych w NFZ. W przypadku pracowników na etacie może być to druk RMUA. Osoby, które udają się za granicę w celu poszukiwania pracy powinny przedłożyć odpowiednie zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego. Czas rozpatrzenia wniosku wynosi od pięciu do dziesięciu dni w standardowych przypadkach. Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących statusu ubezpieczenia zdrowotnego osoby składającej wniosek może cały proces wydłużyć. Szczegółowe informacje umieszczane są na bieżąco na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia i gov.pl.

Ile ważna jest karta EKUZ?

Okres ważności karty EKUZ jest zróżnicowany. Najkrótszy okres ważności stosowany jest w przypadku osób bezrobotnych wyjeżdżających w poszukiwaniu pracy. Taka karta EKUZ będzie ważna dwa miesiące. Ważność karty zatrudnionych osób z ubezpieczeniem zdrowotnym wynosi trzy lata. Na najdłuższy okres ważności karty mogą liczyć osoby po sześćdziesiątym roku życia. Okres obowiązywania takiej karty EKUZ wynosi w tym przypadku aż dwadzieścia lat. Każdy posiadacz karty EKUZ powinien we własnym interesie potwierdzić ważność swojego dokumentu przed wyjazdem zagranicznym. Wydanie karty jest bezpłatne.

Udostępnij