herballeaf.pl

Blog tematyczny o zdrowiu i ziołach

LifestyleZdrowie

Czym jest e-recepta? Instrukcja obsługi

Czym jest e-recepta? Instrukcja obsługi

Papierowe recepty odeszły już w służbie zdrowia bezpowrotnie do lamusa. Podczas korzystania z porad lekarskich otrzymamy już wyłącznie e-receptę. Nie ma się jednak czego obawiać. Realizacja e-recepty jest prosta i wygodna dla każdego. Stopień zaznajomienia się z nowymi technologiami u pacjenta jest kompletnie nieistotny. Czym jest e-recepta? Jaka jest jej przewaga nad tradycyjną receptą papierową? Jak zrealizować e-receptę? Oto krótka e-recepta instrukcja, w której odpowiadamy na wszystkie pytania.

Co to jest e-recepta?

Czym jest e-recepta? Jest to zwykła recepta, którą lekarz lub pielęgniarka wystawia w systemie elektronicznym. Obecność e-recepty w systemie elektronicznym otwiera nowe możliwości. Dzięki takiemu rozwiązaniu e-recepta nigdy nie zaginie. Jej treść może być dostępna dla uprawnionych podmiotów nawet po kilku latach od jej wystawienia. Recepta może być również realizowana na raty, bez konieczności jednorazowego wykupywania wszystkich leków. Sam pacjent może łatwo prześledzić historię swoich recept nawet po ich zrealizowaniu w aptece. Dostęp do całej dokumentacji medycznej można otrzymać po zalogowaniu się do systemu pacjent.gov.pl. Jak zalogować się do tego systemu? Niezbędny będzie profil zaufany założony za pośrednictwem banku lub też dowód osobisty z warstwą elektroniczną.

Zasady realizacji e-recepty

Jak zrealizować e-receptę? Możliwe jest to na kilka sposobów. Pacjent może poprosić o otrzymanie papierowego wydruku wystawionej recepty. W takim przypadku można przedstawić wydruk recepty w wybranej aptece. Dostęp do wystawionej recepty mamy również po otrzymaniu od lekarza kodu składającego się z trzech cyfr. W aptece należy podać farmaceucie ten kod wraz z numerem PESEL pacjenta. Można również przedstawić wiadomość e-mail z otrzymanym kodem. Wówczas podawanie numeru PESEL nie jest już wymagane. Recepta widniejąca w systemie jest łatwa do odczytania dla farmaceuty z apteki. Widnieją w niej również wytyczne dotyczące przyjmowania wypisanych leków. Jest to kolejna przewaga tego rozwiązania nad receptą w formie papierowej.

Termin realizacji e-recepty

Jakie są terminy na realizację e-recepty? Jest to zależne od rodzaju wypisanych leków. W przypadku wypisania antybiotyku receptę należy zrealizować w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia. Termin na wykupienie leków immunologicznych to 120 dni. W przypadku wszystkich pozostałych leków mamy 30 dni na zrealizowanie e-recepty. E-recepta może zostać wystawiona z przyszłą datą realizacji. Wówczas termin realizacji liczony jest od daty widniejącej na recepcie. W przypadku recept wystawianych z powodu chorób przewlekłych możliwe jest wystawienie dokumentu ważnego przez 365 dni. Procedura wykupywania leków z tak wystawionej recepty jest jednak nieco bardziej skomplikowana. Jednorazowo można wykupić zapas leków na 180 dni. Pierwsza realizacja recepty długoterminowej musi nastąpić do 30 dni od jej wystawienia.

Podsumowując, e-recepta jest ogromnym ułatwieniem dla pacjenta. Nie warto obawiać się nowych rozwiązań w ochronie zdrowia. Dzięki nim realizacja recept jest znacznie bardziej wygodna i komfortowa.

Udostępnij